Quảng cáo
Quảng cáo

Bảng xếp hạng bóng đá giải chính

Giải : Gold Cup (02/07/2021 - 04/08/2021)
# ĐỘI TRẬN THẮNG BẠI HS ĐIỂM
1 Mexico 3 2 0 4 7
2 El Salvador 3 2 1 3 6
3 Trinidad and Tobago 3 0 1 -2 2
4 Guatemala 3 0 2 -5 1
5 USA 3 3 0 7 9
6 Canada 3 2 1 5 6
7 Haiti 3 1 2 -3 3
8 Martinique 3 0 3 -9 0
9 Costa Rica 3 3 0 4 9
10 Jamaica 3 2 1 2 6
11 Suriname 3 1 2 -2 3
12 Guadeloupe 3 0 3 -4 0
13 Qatar 3 2 0 6 7
14 Honduras 3 2 1 3 6
15 Panama 3 1 1 1 4
16 Grenada 3 0 3 -10 0
Quảng cáo
Quảng cáo
Quảng cáo
Quảng cáo
Quảng cáo