Quảng cáo
Quảng cáo

Bảng xếp hạng bóng đá giải chính

Giải : A
# ĐỘI TRẬN THẮNG HS ĐIỂM
1 Cộng Hòa Ả Rập Syrie 3 3 8 9
2 Trung Quốc 3 2 12 7
3 Philippin 3 1 0 4
4 Maldives 3 1 -5 3
5 Guam 4 0 -15 0
Giải : B
# ĐỘI TRẬN THẮNG HS ĐIỂM
1 Úc 3 3 14 9
2 Jordan 3 2 4 7
3 Kuwait 3 1 4 4
4 Nepal 4 1 -13 3
5 Đài Bắc Trung Quốc 3 0 -9 0
Giải : C
# ĐỘI TRẬN THẮNG HS ĐIỂM
1 Iraq 3 2 6 7
2 Bahrain 3 2 2 7
3 Nước Cộng Hòa Hồi Giáo Iran 3 2 15 6
4 Hong Kong 3 0 -4 1
5 Campuchia 4 0 -19 1
Giải : D
# ĐỘI TRẬN THẮNG HS ĐIỂM
1 Uzbekistan 3 2 5 6
2 Ả Rập Saudi 3 1 3 5
3 Lãnh thổ Palastine 3 1 1 4
4 Singapore 4 1 -4 4
5 Yemen 3 0 -5 2
Giải : E
# ĐỘI TRẬN THẮNG HS ĐIỂM
1 Qatar 4 3 9 10
2 Oman 3 2 3 6
3 Afghanistan 3 1 -8 3
4 Ấn Độ 3 0 -1 2
5 Bangladesh 3 0 -3 1
Giải : F
# ĐỘI TRẬN THẮNG HS ĐIỂM
1 Nhật Bản 3 3 11 9
2 Kyrgyztan 3 2 7 6
3 Tajikistan 3 2 -1 6
4 Mông Cổ 4 1 -7 3
5 Myamar 3 0 -10 0
Giải : G
# ĐỘI TRẬN THẮNG HS ĐIỂM
1 Thái Lan 3 2 4 7
2 Việt Nam 3 2 3 7
3 Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất 3 2 5 6
4 Malaysia 3 1 -1 3
5 Indonesia 4 0 -11 0
Giải : H
# ĐỘI TRẬN THẮNG HS ĐIỂM
1 Hàn Quốc 3 2 10 7
2 Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Triều Tiêu 3 2 3 7
3 Liban 3 2 2 6
4 Turkmenistan 3 1 -1 3
5 Sri Lanka 4 0 -14 0
Giải : A
# ĐỘI TRẬN THẮNG HS ĐIỂM
1 Cộng Hòa Ả Rập Syrie 2 2 5 6
2 Trung Quốc 1 1 7 3
3 Philippin 2 0 -3 1
4 Guam 2 0 -4 0
5 Maldives 1 0 -5 0
Giải : B
# ĐỘI TRẬN THẮNG HS ĐIỂM
1 Jordan 2 1 3 4
2 Úc 1 1 5 3
3 Kuwait 2 1 4 3
4 Nepal 0 0 0 0
5 Đài Bắc Trung Quốc 3 0 -9 0
Giải : C
# ĐỘI TRẬN THẮNG HS ĐIỂM
1 Bahrain 2 1 1 4
2 Nước Cộng Hòa Hồi Giáo Iran 1 1 14 3
3 Iraq 1 1 2 3
4 Campuchia 3 0 -5 1
5 Hong Kong 1 0 -2 0
Giải : D
# ĐỘI TRẬN THẮNG HS ĐIỂM
1 Lãnh thổ Palastine 2 1 2 4
2 Singapore 3 1 -1 4
3 Uzbekistan 1 1 5 3
4 Ả Rập Saudi 1 1 3 3
5 Yemen 1 0 0 1
Giải : E
# ĐỘI TRẬN THẮNG HS ĐIỂM
1 Qatar 3 2 7 7
2 Oman 1 1 3 3
3 Afghanistan 1 1 1 3
4 Ấn Độ 2 0 -1 1
5 Bangladesh 1 0 -2 0
Giải : F
# ĐỘI TRẬN THẮNG HS ĐIỂM
1 Kyrgyztan 1 1 7 3
2 Nhật Bản 1 1 6 3
3 Mông Cổ 3 1 -1 3
4 Tajikistan 2 1 -2 3
5 Myamar 1 0 -2 0
Giải : G
# ĐỘI TRẬN THẮNG HS ĐIỂM
1 Thái Lan 2 1 1 4
2 Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất 1 1 5 3
3 Việt Nam 1 1 1 3
4 Malaysia 1 0 -1 0
5 Indonesia 3 0 -6 0
Giải : H
# ĐỘI TRẬN THẮNG HS ĐIỂM
1 Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Triều Tiêu 2 1 2 4
2 Hàn Quốc 1 1 8 3
3 Liban 1 1 1 3
4 Turkmenistan 1 0 -2 0
5 Sri Lanka 3 0 -6 0
Giải : A
# ĐỘI TRẬN THẮNG HS ĐIỂM
1 Trung Quốc 2 1 5 4
2 Cộng Hòa Ả Rập Syrie 1 1 3 3
3 Philippin 1 1 3 3
4 Maldives 2 1 0 3
5 Guam 2 0 -11 0
Giải : B
# ĐỘI TRẬN THẮNG HS ĐIỂM
1 Úc 2 2 9 6
2 Jordan 1 1 1 3
3 Nepal 4 1 -13 3
4 Kuwait 1 0 0 1
5 Đài Bắc Trung Quốc 0 0 0 0
Giải : C
# ĐỘI TRẬN THẮNG HS ĐIỂM
1 Iraq 2 1 4 4
2 Nước Cộng Hòa Hồi Giáo Iran 2 1 1 3
3 Bahrain 1 1 1 3
4 Hong Kong 2 0 -2 1
5 Campuchia 1 0 -14 0
Giải : D
# ĐỘI TRẬN THẮNG HS ĐIỂM
1 Uzbekistan 2 1 0 3
2 Ả Rập Saudi 2 0 0 2
3 Yemen 2 0 -5 1
4 Lãnh thổ Palastine 1 0 -1 0
5 Singapore 1 0 -3 0
Giải : E
# ĐỘI TRẬN THẮNG HS ĐIỂM
1 Qatar 1 1 2 3
2 Oman 2 1 0 3
3 Ấn Độ 1 0 0 1
4 Bangladesh 2 0 -1 1
5 Afghanistan 2 0 -9 0
Giải : F
# ĐỘI TRẬN THẮNG HS ĐIỂM
1 Nhật Bản 2 2 5 6
2 Tajikistan 1 1 1 3
3 Kyrgyztan 2 1 0 3
4 Mông Cổ 1 0 -6 0
5 Myamar 2 0 -8 0
Giải : G
# ĐỘI TRẬN THẮNG HS ĐIỂM
1 Việt Nam 2 1 2 4
2 Thái Lan 1 1 3 3
3 Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất 2 1 0 3
4 Malaysia 2 1 0 3
5 Indonesia 1 0 -5 0
Giải : H
# ĐỘI TRẬN THẮNG HS ĐIỂM
1 Hàn Quốc 2 1 2 4
2 Liban 2 1 1 3
3 Turkmenistan 2 1 1 3
4 Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Triều Tiêu 1 1 1 3
5 Sri Lanka 1 0 -8 0
Quảng cáo
Quảng cáo
Quảng cáo
Quảng cáo
Quảng cáo